امام علی (ع) : هر ظرفی از آنچه در آن می‌نهند پر می‌شود، مگر ظرف دانش که هر چه در آن می‌نهند فراختر می‌شود.                                              
  1397/10/27 : امروز
نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد ، تعداد بازدید : 19198 ، تاریخ ارسال : بیست و هشتم اردیبهشت 1392

نحوه نگارش پایان نامه

 

                پایان نامه به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ درجه و مقطع تحصیلی مربوطه می باشد.که شامل طرح مسئله علمی، بیان فرضیه یا سئوال، هدف، روش و مراحل تحقیق و بحث و نتیجه گیری است.یکی از اهداف ارائه پایان نامه آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش  و چگونگی تنظیم مطالب علمی می باشد. برای ایجاد هماهنگی بین پایان نامه ها ضروری است دانشجویان نکات زیر را هنگام تنظیم پایان نامه رعایت فرمایند. یک پایان نامه می تواند شامل قسمتهای زیر باشد:

 

ساختارفصل ها (پایان نامه)

  -روي جلد پایان نامه
       -کاغذ سفید

-صفحه ذکر نام خدا

-تکرار صفحه عنوان(اسامی اساتید مشاور  هم در اینجا آورده  می شود)

-صورتجلسه دفاع

 - تشکر و قدرداني

  -اهدا – تقدیم

  - فهرست مطالب

  - فهرست شکل ها

  -فهرست جدول ها

  -چکيده پژوهش

این صفحه ها معمولا شماره ندارند(از حروف الفبا یا اعداد رومی استفاده  می شود)

            فصل اول: کلیات تحقيق ‌

            مقدمه

                بيان مساله

                اهمیت و ضرورت تحقیق        

                هدف های تحقیق

       فرضیه های تحقیق

                سؤالات تحقيق

                محدوديت‌هاي تحقیق

            تعريف واژه‌ها و اصطلاحات

  فصل دوم: مروری برادبيات وپیشینه تحقيق

            مقدمه

                مباني نظري تحقيق(  یعنی جستجو برای اینکه بفهمیم دیگران در باره موضوع مورد نظر چه گفته اند و برای حل مسئله چه کرده اند)

            پيشينه تحقيق

 فصل سوم: روش‌ تحقيق

                مقدمه)معرفی محتوای فصل)

روش تحقيق(اشاره به روش تحقیق از ابعاد هدف، محیط اجرا و مسیر اجرا)

                جامعه آماری(معرفی جامعه آماری)

                نمونه آماری و روش نمونه گیری(بیان تعداد نمونه و روش نمونه گیری)

                ابزار  و شیوه جمع‌آوري اطلاعات(روش اجرا در جمع اوری اطلاعات)

                روشهای آماری(معرفی انواع روشهای آماری مورد استفاده در پایان نامه)              

               

 فصل چهارم: يافته‌هاوتجزیه وتحلیل آنها

            مقدمه

                آمار توصيفی داده ها (آمار توصیفی یعنی خلاصه کردن و توضیح خصوصیات مهم مجموعه داده‌ها. این مبحث مشتمل است بر فشرده کردن داده‌ها در قالب جداول ، نمایش آنها بوسیله نمودار. (جدولهاو نمودارها توصیفی)

     آزمون فرضیه ها یا طرح سئوالات(اگر داده های آماری از نوع کیفی باشد بجای فرضیه از سئوال استفاده می کنیم و می توان سئوال را به عنوان آزمون مطرح کرد)

      نتیجه آزمون فرضیه ها

 

 فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

1.مقدمه: معرفي و محتواي خلاصه هر فصل
2. خلاصه يافته ها: خلاصه فصل چهارم
3. بحث : مقایسه تحقیقات و نتایج موافق و مخالف با نتایج حاصل از یافته ها
4. نتيجه گيري: ارایه پیام حاصل از تحقیق
5. محدوديت هاي تحقيق: محدوديت هاي در كنترل و خارج از كنترل محقق( در برخي از دانشگاه ها در فصل يك نوشته مي شود)
6. پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق: پیشنهادهایی که با نتایج بدست آمده می توان ارایه کرد.
7. پيشنهادهايي به ساير محققين : پیشنهاد برای انجام تحقیقات بعدی

 

 

نحوه نگارش پایان نامه

 

بخش اول-اطلاعات کلی

1-1-عنوان: چون عناوین پایان نامه ها در بانکهای اطلاعاتی حفظ می گردد لازم است ضمن رسا بودن، مختصر باشد. یک پایان نامه بیش از یک عنوان نمی تواند داشته باشد. بنابر این عنوان تصویب شده در شورای آموزشی دانشگاه و عنوان ارائه شده در پایان نامه باید کاملا یکسان باشد. یک عنوان خوب، مختصر، مفید و جامع است که با کمترین کلمات محتوای پایان نامه را معرفی می نماید.

1-2-روی جلد پایان نامه:رنگ جلد پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی در موسسه آموزش عالی حکیم جرحانی  سبز یشمی ساده است. اطلاعات مربوط به پایان نامه در روی جلد سمت راست به زبان فارسی و در روی جلد سمت چپ به زبان انگلیسی درج می گردد.که شامل:آرم دانشگاه با زیر نویس اسم دانشگاه، مقطع (کارشناسی ارشد  M.Sc)رشته تحصیلی و گرایش، عنوان کامل پایان نامه، نام استاد راهنما ، نام پژوهشگر و زمان دفاع می باشد. (از ذکر نام اساتید مشاور در روی جلد خود داری شود)در کنار شیرازه نام دانشجو و سال ارائه درج گردد.

1-3-کاغذ سفید: قبل از شروع مطالب یک کاغذ سفید قرار گیرد.

1-4-بسم ا... الرحمن الرحیم: از آنجاییکه بهترین سر آغاز هر کار نام و یاد خدا می باشد نخستین نوشته به این صفحه اختصاص می یابد که بهتر است با رسم الخط زیبا درج گردد.

1-5- صفحه عنوان داخل پایان نامه:در این صفحه مطالب روی جلد پایان نامه عینا تکرار می گردد. با این تفاوت که نام استاد مشاور بعد از نام استاد راهنما درج میگردد.

1-6- صورتجلسه دفاع: در این قسمت فرم امضا شده صورتجلسه دفاع قرار میگیرد.

1-7- تشکر و قدرداني:در این صفحه از افرادی که به نحوی در انجام مراحل مختلف پایان نامه موثر بوده اند بویژه اساتید راهنما و مشاور سپاسگزاری می گردد. عنوان این صفحه به فاصله سه سطر از لبه کادر به شکل وسط چین نوشته می شود و متن اصلی به فاصله دو سطر زیر آن نوشته می شود.

1-8-تقدیم: این صفحه اختیاری است و به ذکر نام فرد یا افرادی می پردازد که پایان نامه به ایشان تقدیم می گردد(متن تقدیم حداکثر در یک صفحه تهیه می شود)

1-9-فهرست مطالب: فهرست مطالب شامل فهرست های جدول ها، شکل ها، علامت های اختصاری، عنوان فصلها وزیر بخشهای هر فصل پایان نامه با ذکر شماره صفحه شروع مطالب و عنوان مربوطه می باشد.

1-10-فهرست شکل ها: (در صورت نیاز)کلیه تصاویر، نمودارها و عکسهای موجود در متن با نام شکل در این صفحه آورده می شود.

1-11-فهرست جدول ها: (در صورت نیاز)

1-12-چکیده پژوهش: چکیده پایان نامه شامل بیان مختصر مسئله مورد تحفیق، روش و مراحل جمع آوری داده ها، نحوه تجزیه و تحلیل و نتیجه گرفته شده می باشد. در چکیده از ذکر تاریخچه تحقیق خود داری میگردد. چکیده باید روی سئوالات، فرضیه ها، اطلاعات تازه، نتایج و پیشنهادات متمرکز گردد و حداکثر در یک صفحه تایپ شود. عنوان چکیده به فاصله دو سطر از  بالای کادر در وسط صفحه درج می شو دو فاصله بین خطوط5/. و از خط لوتوس 12 استفاده گردد. در چکیده به منبع ارجاع داده نمی شود و از ذکر مشخصات پایان نامه خود داری می گردد. در چکیده کلمات کلیدی از اهمیت زیادی بر خوردار است و تعداد این کلمات معمولا 4-5 کلمه می باشد.

 

بخش دوم:متن اصلی پایان نامه:

( فصل اول )

2-1- مقدمه (مشتمل بر کلیات)

هدف از نوشتن فصل اول پایان نامه آشنایی خواننده با موضوع تحقیق است. که معمولا شامل بیان مسئله، اهداف، سئوالات و فرضیات می باشد.

بیان مسئله: در بیان مسئله، موضوع مورد مطالعه تعریف، دلایل انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجرای آن به روشنی توضیح داده می شود.

اهداف و فرضیات : به همان ترتیبی که در پیشنهادیه طرح آمده بود آورده شود.

( فصل دوم)

2-2-بررسی منابع کار شده (مروری برادبيات وپیشینه تحقيق)

در این فصل نویسنده به ارائه و بحث پیرامون نظریات محققینی که قبلأ کار مشابه انجام داده اند( کتاب ، مقالات علمی،پایان نامه هاو...) می پردازد. لازم به ذکر است منظور از ارائه این فصل صرفأ نقل قول از منابع و مراجع مختلف نیست بلکه باید خلاصه ای از نظرات،  روش کار و نتیجه کارآنها دقیقا آورده شود وپژوهشگر باید با جمع بندی و نشان دادن خلأهای تحقیقاتی اشاره کند که می خواهد چه کند.

( فصل سوم)

2-3- مواد و روشها(روش تحقیق)

در این فصل موارد زیر باید به شکل مفصل ارائه گردد.

- زمان و مکان تحقیق

- روش جمع آوری داده با ذکر منابع مورداستفاده در این بخش

- جمعیت مورد مطالعه ( روش و شیوه نمونه گیری و حجم نمونه)

- روش اجرای طرح

- روش تجزیه و تحلیل داده ها

(فصل چهارم )

2-4- یافته ها(تجزیه وتحلیل آنها)

در این فصل نویسنده به عنوان داوری بی طرف تنها به ارائه نتایج ویافته های تحقیق و مقایسه آنها بر اساس فرضیات ، سئوالات و اهداف تعیین شده می پردازد و لارم است که نتایج مقایسه های آماری و سطح معنی داری آنها آورده شود . اما نتیجه گیری نهایی و نحوه تعمیم این نتایج و توجیه آنها به فصل بعدی ( بحث و نتیجه گیری) موکول می گردد. ارائه نتایج معمولأ در قالب متن ، جدول و نمودار صورت می گیرد .

( فصل پنجم)

2-5- بحث و نتیجه گیری

در این فصل نتایج ارائه شده در فصل قبل مورد بحث قرار می گیرد و نهایتأ جمع بندی کلی از نتایج و بحث بدست آمده صورت می گیرد و تحت عنوان نتیجه گیری کلی معمولا در یک تادوصفحه آورده می شود. پیشنهادات نیز با توجه به نتایج گرفته شده به دو قسم زیر تقسیم می شود.

1)  پیشنهادات اجرایی: که این قسمت ارتباط دارد با به کارگیری یافته های تحقیق

2) پیشنهادات پژوهشی : که بر اساس زمینه های جدیدی است که برای تحقیقات بعدی ایجاد شده.

 

 

چند نکته ضروری :

  <اندازه فونت متن اصلی 12 و خطوط تک فاصله (  single space) باشد.

  <جملات متن به شکل کوتاه ، گویا نوشته شوند.

<   از یکی از قلمهای Lotus یا Zar  استفاده شود.

<فونت تیترها همه بولد باشد و از اندازه   14،13،12متناسب با عنوان وجای بکار رفته استفاده شود.

<حاشیه بالا و پایین 5 سانتی متر ، حاشیه چپ و راست 4 سانتی متر باشد.

<شماره گذری با اعداد از اولین صفحه مقدمه آغاز شده و تا آخرین صفحه غیر از ضمائم ادامه می یابد شماره صفحات باید در وسط و پایین صفحه درج گردد .

 

<صفحه اول هر فصل مانند صفحه مقدمه، مروری بر مطالعات انجام شده و ... شماره صفحه نمی خورد اما به حساب می آید.

< اگر پیدا کردن معادل فارسی برای کلمه ای خاص مانند یک کلمه لاتین مشکل بود، کلمه با حروف فارسی در متن نوشته می شود و در زیر نویس اصل کلمه لاتین می آید.

<از بکار بردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه، به زیر نویس در همان صفحه ارجاع داده شود.

<اسامی جدولها در بالا و توضیح شکل ها در پایین شکل و هر دو به صورت لوتوس بولد 10 باشد. متن و اعداد داخل جداول با فونت لوتوس 10 تهیه شود. در کنار محورهای مختصات هر یک از منحنی ها و نمودارها باید عنوان و واحد مربوط ذکر شود.

< جدولها و تصاویر در متن پایان نامه هر کدام به صورت جداگانه و مسلسل شماره گذاری می شوند

<  فاصله بالا نویسی جدول تا سطر قبلی و زیر نویسی شکل تا سطر بعدی 5/1 در نظر گرفته می شود.

< از نگارش کلمات لاتین در متن پایان نامه روی اشکال و جداول خودداری شود و به شکل زیرنویس آورده شود.

<شماره گذاری صفحات:  صفحات بسم الله الرحمن الرحیم ، تقدیم و قدر دانی شماره گذاری نمی شود.(صفحه مقدمه شماره می خورد)

<شماره گذاری موضوعات : موضوعات اصلی پایان نامه به چند فصل (بخش) تقسیم می گردد.هر یک از بخشهای هر فصل با دو شماره که با خط فاصل از یکدیگر جدا شده اند،مشخص می گردد.عدد سمت چپ بیانگر شماره فصل و عدد سمت راست شماره ترتیب بخش مورد نظر می باشد. در صورتیکه هر بخش دارای زیر بخش باشد ، هر زیر بخش در سمت چپ عدد فوق قرار می گیرد.

<شماره گذاری شکلها و جداول : شماره گذاری شکلها و جداول نیز از قانون بالا تبعیت می کند .بعنوان مثال هفتمین شکل در فصل دوم بصورت (شکل 7-2 نمودار تغییرات ..) نوشته می شود. شماره گذاری جدولها و شکلها مستقل از یکدیگراست.

<شماره گذاری ضمائم : ضمائم پایان نامه با حروف الفبا نامگذاری می شوند (ضمیمه الف، ضمیمه ب ).صفحات هر یک از ضمائم بطور مستقل و از عدد یک شماره گذاری خواهد شد.شکلها و جدولهای موجود در هر ضمیمه نیز با توجه به ضمیمه مربوطه شماره گذاری خواهد شد. به عنوان مثال دومین جدول د رضمیمه الف بصورت زیر نوشته می شود. (جدول الف- 2)

 

منابع نویسی:

مناسب ترین محل برای ذکر منابع، آخر پایان نامه است و بهتر است بر حسب حروف الفبا و نام نویسنده مرتب گردد.

 

فهرست منابع شامل کلیه منابعی است که به نحوی در پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته اند. منبع نويسي داراي چند روش مشخص مي باشد و ممکن است روش های مختلفی برای نوشتن فهرست منابع در دانشگاه های مختلف مورد تاکید قرار گیرد. براي نمونه به يكي از روش هاي رايج و مورد استفاده در این دانشگاه  اشاره مي كنيم:
• تمامی منابعی که به نحوی در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند، باید در این قسمت به صورت فهرست الفبا در دو بخش ابتدا فارسی و سپس لاتین ارایه گردد.
• منابع ارایه شده باید مستقیماً مورد استفاده قرار گرفته باشند و از ذکر منبع در داخل منابع دیگر (منبع در منبع) اجتناب شود.
• برای منبع نویسی و ارجاع دادن در متن به شکل زیر اقدام می گردد :
1. اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود، نام نویسنده و سال انتشار داخل پرانتز می آید. مثلاً: برخلاف ساير شکل های نگارش، در خبر نویسی بايد پاراگراف‌ها كوتاه و خلاصه باشند طوری كه اكثر آنها بيش از يك جمله يا موضوع جديد نداشته باشند(تامپسون، 1996).
2. اگر به نام نویسنده در متن اشاره می شود سال انتشار داخل پرانتز درج می گردد. مثلاً : حسنی(1992) .
• اگر به مقاله ای که دو نویسنده دارد ارجاع داده شود، نام هردو، هربار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز می آید. مثلاً : (سایمون و زاپالا، 1996).
• اگر مقاله کمتر از 6 نویسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به همراه سال انتشار و در دفعات بعد فقط نام نویسنده اول به علاوه کلمه "و همکاران" به همراه سال انتشار در داخل پرانتز آورده می شود.
• اگر کاری شش یا بیشتر از آن، نویسنده داشته باشد، فقط نام خانوادگی نویسنده اول و به دنبال آن "و همکاران" به همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج می شود.
• اگر به قسمت خاصی از یک منبع ارجاع داده شود، لیست شماره صفحه یا صفحات پس از سال انتشار می آید.
• اگر منبع الکترونیک بوده و شماره صفحه ندارد، در صورت دسترسی شماره پاراگراف آورده می شود.
• اگر تمام یک وب سایت به عنوان منبع اشاره شود(و نه قسمتی از آن سایت)، به وب سایت مربوطه در متن اشاره می شود و نیازی به قرارگیری در فهرست منابع ندارد.
• مکاتبات شخصی، سخنرانی ها، نامه ها، خاطرات، مکالمات و نامه های الکترونیک(ایمیل) نباید در فهرست منابع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره می شود که شامل نام، نوع مکاتبه و تاریخ خواهدبود.
• نحوه نوشتن منابع در فهرست مربوطه :
1. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی بر اساس حروف الفبا تنظیم می شوند.
2. شماره و ردیف. نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده(سال انتشار). عنوان کتاب، مقاله، گزارش یا پایان نامه تحصیلی همراه با ذکر عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا رساله دکترا(این قسمت با حروف ایتالیک و سیاه حروفچینی شود)به جز عنوان کتاب))، نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان نامه در آنجا ارایه گردیده است. شماره مجله یا شماره جلد کتاب. شماره صفحه هایی که مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است(در صورتی که کل منبع موردنظربه عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد، لزومی به ذکر شماره صفحه ها نیست).
3. توجه شود که نام و نام خانوادگی با علامت ویرگول، سال با علامت پرانتز و سپس نقطه، عنوان با علامت نقطه، و انتشارات با شهر نشر و صفحه ها با علامت ویرگول از یکدیگر جدا شوند.
4. در صورتی که منبع بیش از یک نفر نویسنده داشت، پس از نوشتن نام هر نویسنده(ابتدا نام خانوادگی بعدکاما و بعد نام)، از علامت (؛) برای جداکردن نام ها استفاده می کنیم. اگرمنبع مورد استفاده تعداد نویسندگان زیادی داشت، لازم است اسامی تمامی آنها قید شود.
5. در زمینه کتاب ها یا مقالاتی که به یک نویسنده تعلق دارند، رعایت ترتیب زمانی انتشار آنها ضرورت دارد. دراین حالت ابتدا مورد جدیدتر مطرح می شود.
6. اگر کتاب ترجمه شده است، نام مترجم پس از نام کتاب به شکل مثال زیربیان شود : بست، جان دبلیو(1373). روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. ترجمه حسن پاشاشریفی؛ نرگس طالقانی. تهران: انتشارات رشد.
7. در صورتی که مقاله از اینترنت یا لوح فشرده انتخاب می شود، منبع نویسی به اين شکل صورت گیرد: نام خانوادگی، نام نویسنده(سال نشر). عنوان مطلب، تاریخ دریافت، نشانی اینترنتی یا نام لوح فشرده. در مورد مقالاتی که از سایت های اینترنتی استفاده می وشد، آدرس سایت به همراه دیگر اطلاعات مانند رفرنس های کتاب و مجله آورده شود.
شماره گذاری صفحات منابع نیز در ادامه فصول، ادامه می یابد و آخرین صفحه شماره عددی صفحات پایان نامه به آخرین صفحه فهرست منابع اختصاص دارد.

 
 

 

      -پيوست‌ها

                -چکيده به زبان انگليسي

                -پشت جلد به زبان انگليسي

                  مدیریت تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

 

  دانلود فایل نحوه ی نگارش پایان نامه

 

 گرگان - ویلاشهر - انتهای بلوار نیایش شرقی

موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

شماره تماس :

97~017-32171095

017-32173702

017-32173704

نمابر :

017-32173703

 


تقویم آموزشی


رشته های تحصیلی


آدرس مستقیم سیستم آموزشی


سیستم مدیریت آموزش


راهنمای عضویت در کانال تلگرام


پورتال کتابخانه 


صندوق رفاه دانشجویان


پورتال دانشجویی صندوق رفاه 


گالری تصاویر


پیوندها


نظرسنجی


آدرس مستقیم سیستم آموزشی


تعداد کاربران آنلاین : 2
بازدید امروز : 303
بازدید دیروز : 578
بازدید هفته جاری : 3174
بازدید ماه جاری : 12001
بازدید سال جاری : 108366
بازدید کل : 1079417

صفحه اصلی     نظرسنجی ها     ارتباط با ما     پیوندها     گالری سایت     نقشه سایت